Akademia dziecięcego rozwoju Edukacja Egzamin Ósmoklasisty

Egzamin ÓsmoklasistyEgzamin ósmoklasisty z języka angielskiego to moment sprawdzenia dotychczas zdobytej wiedzy. Wielu uczniów szkół podstawowych uczęszcza na dodatkowe lekcje, które dopełniają edukację szkolną w tym zakresie. Egzamin ósmoklasisty jest w ogóle
„nowym” egzaminem, gdyż po reformie oświaty w 2017 roku zastąpił on egzaminy gimnazjalne.

Przygotowanie do egzaminu

Najlepszym momentem na rozpoczęcie przygotowań z języka angielskiego jest początek roku szkolnego. To, że musimy powtarzać cały materiał od nowa, wcale nie znaczy, że wcześniejsze lata spędzone na nauce nie mają znaczenia. To, ile nauczyliśmy się w poprzednich semestrach, zaprocentuje na pewno w końcowym sprawdzianie. Kiedy ósmoklasista zaczyna nowy rok szkolny, dobrze żeby wiedział, iż jest to idealny moment na rozpoczęcie powtórek wszystkich wiadomości, których nauczył się do tej pory.

Jak wygląda egzamin ósmoklasisty z angielskiego?

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego (https://edoo.pl/angielski-egzamin-osmoklasisty/) składa się z kilku części:
– rozumienie ze słuchu – polega na dwukrotnym odsłuchaniu jednego nagrania i udzielenia odpowiedzi na wyszczególnione pytania
– znajomość środków językowych – to bardzo istotna część egzaminu, wymaga dobrej znajomości gramatyki, czasów i umiejętności zastosowania przeróżnych środków językowych
– znajomość funkcji językowych – tutaj sprawdzana zostaje nasza wiedza dotycząca przeróżnych wyrażeń, zwrotów używanych w codziennym życiu
– rozumienie tekstu- polega na czytaniu ze zrozumieniem i wypełnianiu szeregu zadań związanych z tekstem
– wypowiedź pisemna – występuje w postaci krótkiej notatki użytkowej, jak np. wpis na bloga, notatka, list

To, co jest najważniejsze, kiedy przystępujemy do egzaminu ósmoklasisty, to dobre przygotowanie. Ale nie tylko. Warto czytać polecenia kilkukrotnie, aby w pośpiechu i pod wpływem stresu nie wykonać zadań źle. Rzetelne przygotowanie i dokładne zapoznanie się z treścią poleceń zapewni dobry wynik końcowy.